Meeri Koutaniemi

Meeri Koutaniemi

©Meeri Koutaniemi, Masai Mara, Kenya, 29. November, 2013

Klikk på bildet for å lese teksten på norsk 

Masai-jentene Isina og Naserian sitter i faren sin hytte dagen før den planlagte omskjæringen deres. WHO (Verdens Helseorganisasjon) beregner at det finnes rundt 140 millioner kjønnslemlestede kvinner i verden. Kvinnelig kjønnslemlestelse er en tradisjon utøvet på verdensbasis i 29 land. Omskjæringen av jenter har vært ulovlig i Kenya siden 2001, men blant noen stammer, som Masaiene, er det fremdeles en høyt ansett tradisjon.

Tradisjonen stammer fra troen at en kvinnes seksuelle organer er urene, med en intensjon om å senke en kvinnes seksuelle nytelse slik at utroskap er mindre sannsynlig.

Kvinners kjønnslemlestelse er på vid basis ansett som et brudd på menneskerettigheter og en alvorlig fornærmelse mot kvinners seksuelle frihet.

Foto: Meeri Koutaniemi

@meerikoutaniemi

 

Mer info på dysturb.com • @dysturb