Praksisplass

Konserveringsatelieret ved Preus museum tilbyr mulighet for praksisopphold til studenter og fagkolleger innen konserveringsfaget.

Fra 2007 har praktikanter fra Tsjekkia, Israel og Norge benyttet denne muligheten. Praktikantene blir integrert i konserveringsatelieret med konkrete oppgaver som er relevant for Preus museums samlings- og utstillingsvirksomhet.

Interesserte kan henvende seg til museets fotokonservator Jens Gold

Praktikantene Iva Lukešová og Tereza
Cermanová setter sammen et skadet fotografi.
Foto: Jens Gold.